" ... във всеки случай тигрите
и лъвовете стоят под дъжда, докато обикновено по-нисши животни са скрити като нас "вкъщи" и имат ориентацията "вън вътре" ..."