БИОГРАФИЯ


БИБЛИОГРАФИЯ


ОТЗИВИ


НОВИНИ

ФОРУМ 1
РАЗБИРАНЕ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ФОРУМ 2
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО


СЕМИНАР

ИНТЕРВЮТААрхив

 Всички сме българи, но по различен начин

 Нищо не пречи на университетите да се заемат със своята вътрешна уредба по нов начин

 Съвременният отварящ се свят изправя отделния човек пред много трудна задача - едновременно да бъде свободен и да бъде подвижен

 Образованието приучва към социалност

 Думите трябва да имат значение

 Тъжно е, че превърнахме еротиката в светска материя

 Eдно слово може да се поправя от друго

 Ценните хора трябва да бъдат намирани

 Не е вярно, че сме най-загубените

 Не се живее само в разлики, а и в прилики

1  2  3  4 

 

 
ИНТЕРВЮТА
 И в моите заплетени теоретични положения са скрити едрини, които зависят от един крив живот

 Нагласа към универсалното

 Има много голямо значение как казваме нещо

 И без да бързам, да усещам, да чета и да разбирам

 Чувствата не могат да бъдат формулирани

 Държавата има нужда от елит

 Кризата е по-остро усещане на несъвършенството. Държавата трябва да отделя специални средства за теоретичните дисциплини

 Рейтингите ще са полезни за студентите. Българите сега живеят спокойно, но все се оплакват

 "Човек структурира време" или за различните степени на безизмерността

 Сп. Мениджър: Добре дошли, чужди университети!


Още ...

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Vesselina Vassileva
Created and Powered by Studio IDA