БИОГРАФИЯ


БИБЛИОГРАФИЯ


ОТЗИВИ


НОВИНИ

ФОРУМ 1
РАЗБИРАНЕ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ФОРУМ 2
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО


СЕМИНАР

Биография
Богдан Богданов02.11.1940
• Роден в София.

1963
• Завършва класическа филология в Софийския университет.

1963-69

• Започва да преподава класически езици, антична и западно-европейска литература в университета във Велико Търново.

1969-83
• Избран e за асистент по класическа филология в Катедрата по класическа филология в Софийския университет.

1976
• Получава научната степен “Доктор” с дисертационния труд "Двучастните трагедии на Еврипид и въпросът за описанието на мирогледната проблематика на атическата трагедия".

1978
• Специализира в Атинския университет.

1983-89
• Избран е за доцент по класическа филология в Софийския университет и води курсовете "Увод в класическата филология" и "Старогръцка култура".

1984
• Специализира в Амстердамския университет.

1986
• Получава научната степен “Доктор на филологическите науки” с дисертационния труд "Типологични проблеми на старогръцката литература до епохата на елинизма".

1987-89

• Зам.-декан е на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет.

1989
• Избран е за Професор по класическа филология в Софийския университет и води курса по "Старогръцка литература".

1989-91
• Ръководител е на Катедрата по класическа филология в Софийския университет.

1990-98
• Председател и член е на Управителния съвет на Фондация „Отворено общество“ - София. 

1990
• Учредява и председателства Дружество за нов български университет.

1991
• Организира създаването на Нов български университет (решение на Великото народно събрание от 18 септември 1991 г.).

1991-93
• Посланик е на Република България в Република Гърция. През 1993 г. е удостоен с отличието Grand-Croix de l'Ordre de Phénix, Grèce.

1993-95
• Председател е на Временното настоятелство и и.д. Ректор на Нов български университет.

1995-2011
• Председател е на Настоятелството на Нов български университет.

2000
• Учредява Фондация "За нов български университет".

2002
• Печели националната награда “Христо Г. Данов” за хуманитаристика за книгата си “Европа – разбирана и правена”.

2011
•  Президент на Нов български университет.

5.08.2016
• Починал в София. 

 
ПРОЕКТИ ЗА НБУ
 За Нов български университет

  Не можем да бъдем просто алтернатива

  Университетът – минало и настояще

 Един различен университет

  Едно разбиране за култура


Още ...
 
ГАЛЕРИЯ
 Богдан Богданов
 Нов български университет
 

 

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Vesselina Vassileva
Created and Powered by Studio IDA