БИОГРАФИЯ


БИБЛИОГРАФИЯ


ОТЗИВИ


НОВИНИ

РАЗБИРАНЕ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

НЕДОВОЛНИЯТ ЧИТАТЕЛ


СЕМИНАР

СЕМИНАР
 
СЕМИНАР 2016 / 2017

Още ...
СЕМИНАР 2015 / 2016
 Никомахова етика. Аристотел

 За поетическото изкуство. Аристотел


Още ...
СЕМИНАР 2014 / 2015
 Политика. Аристотел


Още ...
СЕМИНАР 2013 / 2014
 Десета книга. Държавата. Платон

 Девета книга. Държавата. Платон

 За тираничния човек, тирана и тиранията. Държавата. Платон

 Осма книга. Държавата. Платон

 Седма книга. Държавата. Платон


Още ...
СЕМИНАР 2012 / 2013
 Херодот в библиотеката на НБУ

 Плакати


Още ...
Текстове от семинара
 Войната на Кир срещу масагетите. Проф. Владимир Петров

 За Ришард Капушчински и неговите „Пътешествия с Херодот”. Проф. Явор Конов

 Историята на Херодот като "калейдоскоп". Проф. Събина Ракарова

 За различните форми на лустро. Доц.д-р Борис Сергинов

 Историята на Камбис в Книга трета на Херодотовата "История". Ас. д-р Иво Иванов Велинов


Още ...
СЕМИНАР 2011 / 2012
 "Физика на тъгата" от Георги Господинов. Юлия Роне

 Метафизика на тъгата. Георги Каприев

 Господинов, тъгата и Минотавъра. Бойко Пенчев

 Историята/Истории или Възвишение на физиката, успоредно четене. Митко Новков

 В есента на света. Силвия Чолева


Още ...
СЕМИНАР 2010 / 2011
 ФЕДОН. Платон. Превод: Богдан Богданов

 БИБЛИОГРАФИЯ за Платон в Библиотеката на Нов български университет


Още ...
СЕМИНАР 2009 / 2010
 ОДИСЕЯ. Омир. Превод: Георги Батаклиев

 АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА. Енциклопедичен справочник. Богдан Богданов, Анна Николова

 БИБЛИОГРАФИЯ на старогръцката литература в Библиотеката на Нов български университет


Още ...

 

 

 

 

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Vesselina Vassileva
Created and Powered by Studio IDA