БИОГРАФИЯ


БИБЛИОГРАФИЯ


ОТЗИВИ


НОВИНИ

ФОРУМ
НЕДОВОЛНИЯТ ЧИТАТЕЛ

ФОРУМ
РАЗБИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


СЕМИНАР

НОВИНИ

Издателство Изток-Запад направи четвъртото издание на „Характери“ на Теофраст в превод на проф. Богдан Богданов

„Характери“ на Теофраст няма концепция за живота, външна на самия живот. Опорната точка е съществуването в подробностите на всекидневието. Теофраст го е уловил, понеже не е преиначил нито една подробност. Така той е създал един характер в повече: общият тип на епохата.“ – пише в послеслова проф. Богданов, преводач на изданието от старогръцки на български език.

Книгата представя тридесет отрицателни характера -  Престореният, Ласкателят, Празнодумецът, Селякът, Угодникът, Наглият, Бъбривият, Съчинителят на новини, Безочливият, Стиснатият, Арогантният, Нетактичният, Престараващият се, Заплесът, Грубиянът, Суеверният, Черногледецът, Мнителният, Нечистоплътният, Досадникът, Суетният, Скъперникът, Самохвалецът, Високомерният, Страхливият, Настроеният олигархически, Правещият се на млад, Злословецът, Злонравният, Користолюбивият.

Във въведението към текста, добавено вероятно по-късно, авторът пише, че излага род по род характерните черти, които имат хората, проявени в своите домашни работи и общувания.

В заключение Богдан Богданов казва: „Съвременният читател едва ли ще се разсмее на всички смешни места. Може би „Характери“ биха ни разсмели повече, ако умеехме да се смеем и исторически. Но историческият смях изисква усилие и способност за метаморфоза. Бъде ли постигнат, той би доставил по-дълбока наслада от обикновения смях – човек би се усетил реално безсмъртен.“ 

 

 
НОВИНИ
  Маестро Найден Тодоров е носителят на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" за 2020 г.

 Снежина Петрова и Георги Гочев са носителите на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" за 2019 г.

 Професор Михаил Неделчев е носителят на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" за 2018 г.

 Излезе от печат том 1 от „Семинарите“ на проф. Богдан Богданов. Семинарът е посветен на Омировата „Одисея“

 От думите към живота. Богдан Богданов и семиотиката

 РАЗШИРЯВАНЕТО НА СВЕТА

 Издателство Изток-Запад направи четвъртото издание на „Характери“ на Теофраст в превод на проф. Богдан Богданов

 Учредяване на Награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов

 Професор Богдан Богданов получи посмъртно Специалната награда на Съюза на преводачите в България

 Загубихме най-големия учител!


Още ...

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Vesselina Vassileva
Created and Powered by Studio IDA