БИОГРАФИЯ


БИБЛИОГРАФИЯ


ОТЗИВИ


НОВИНИ

ФОРУМ
НЕДОВОЛНИЯТ ЧИТАТЕЛ

ФОРУМ
РАЗБИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


СЕМИНАР

НОВИНИ

Снежина Петрова и Георги Гочев са носителите на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" за 2019 г.Носители на Наградата за хуманитаристика в памет на професор Богдан Богданов за 2019 г. са    Снежина Петрова и Георги Гочев за проекта "Медея". 

• с новия превод на текста, Георги Гочев продължи неуморния стремеж на професор Богданов към подобряване на преводите на класически текстове;
• с осъществяването на психодраматични сесии с деца от малцинствата в град Пловдив, екипът на "Медея" даде живот на елементи от старогръцката митология, които са актуални и разбираеми и в днешния ден като по този начин продължи стремежа на професор Богданов да популяризира богатата и актуална култура, философия и естетика на Древна Гърция;
• с разделянето на проекта "Медея" на няколко по-малки проекта - психодраматични сесии, изложби и самото представление се следва друг идеал на професор Богданов - идеалът за интердисциплинарност на знанието и връзката между науката и изкуството;
• с ролята си на мениджър на целия проект, привлякъл държавни и частни институции, финансиран по няколко програми и фондове, Снежина Петрова осъществи друг идеал на професор Богданов - идеалът за предприемчивия и непримирим човек, който е еднакво добър в много неща, което прави;
• с изключителното си сценично превъплъщение в ролята на Медея, Снежина Петрова доказа пред обществото, че добрият артист и академичен преподавател, може да изпълнява и други роли. Такъв беше случаят със самия професор Богданов - той се изявяваше и като учен, и като философ, и като предприемач;
• с включването на студентите от НБУ в проекта, лауреатите постигнаха и друга мечта на професор Богданов - преподавателите да застават редом със студентите в търсенето на най-висок резултат. Общата работа в трудни атмосферни условия, преодоляването на технически пречки, понасянето на голямо физическо натоварване станаха ярка реализация на стоическия идеал, в който толкова силно до края на живота си вярваше професор Богданов.


Източник: www.nbu.bg

 

 
НОВИНИ
  Маестро Найден Тодоров е носителят на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" за 2020 г.

 Снежина Петрова и Георги Гочев са носителите на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" за 2019 г.

 Професор Михаил Неделчев е носителят на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" за 2018 г.

 Излезе от печат том 1 от „Семинарите“ на проф. Богдан Богданов. Семинарът е посветен на Омировата „Одисея“

 От думите към живота. Богдан Богданов и семиотиката

 РАЗШИРЯВАНЕТО НА СВЕТА

 Издателство Изток-Запад направи четвъртото издание на „Характери“ на Теофраст в превод на проф. Богдан Богданов

 Учредяване на Награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов

 Професор Богдан Богданов получи посмъртно Специалната награда на Съюза на преводачите в България

 Загубихме най-големия учител!


Още ...

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Vesselina Vassileva
Created and Powered by Studio IDA