БИОГРАФИЯ


БИБЛИОГРАФИЯ


ОТЗИВИ


НОВИНИ

ФОРУМ 1
РАЗБИРАНЕ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ФОРУМ 2
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО


СЕМИНАР

НОВИНИ

„Орфей и древната митология на Балканите“ на Богдан Богданов излезе във второ допълнено издание

Издателство Изток-Запад издаде второто допълнено издание на книгата на проф. Богдан Богданов - „Орфей и древната митология на Балканите“.

В книгата Богдан Богданов пише -  „Орфей е средство за удържането на маса от мотиви и митове, а не нещо натурално и само по себе си, зад което се крие определена назовима реалност. Той е символ за сплитане на смисли и оператор за свързване на мотиви. Подобно на другите фигури с дълготраен живот в традицията, Орфей е митологически образ, нещо условно и въобразено. Това не пречи той да бъде и изображение на действително съществували личности, които, повдигнати в степен от митологическия образ, може би са му добавили нюанси, почерпени от тяхното действително житие.“

Съдържанието включва теоретичното въведение - „Идеология, култура и митология“, три глави - „Елинският орфизъм и проблемите на традицията“, „Орфей – героят посредник“, „Митологията на древните траки – теоретична реконструкция“ и заключението – „Хомо балканикус“.

Книгата е издадена в тиражи с тънки и с дебели корици.

 

 
НОВИНИ
 От думите към живота. Богдан Богданов и семиотиката

 РАЗШИРЯВАНЕТО НА СВЕТА

 Издателство Изток-Запад направи четвъртото издание на „Характери“ на Теофраст в превод на проф. Богдан Богданов

 Учредяване на Награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов

 Професор Богдан Богданов получи посмъртно Специалната награда на Съюза на преводачите в България

 Загубихме най-големия учител!

 „Орфей и древната митология на Балканите“ на Богдан Богданов излезе във второ допълнено издание

 И СЪВРЕМЕННИТЕ ХОРА ИМАТ НУЖДА ОТ СЪВЕТИТЕ НА ЕПИКТЕТ

 „Европа – разбирана и правена“ излиза във Франция

 Юбилейна конференция в чест на професор Богдан Богданов


Още ...

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Vesselina Vassileva
Created and Powered by Studio IDA