БИОГРАФИЯ


БИБЛИОГРАФИЯ


ОТЗИВИ


НОВИНИ

ФОРУМ 1
РАЗБИРАНЕ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ФОРУМ 2
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО


СЕМИНАР

НОВИНИ

Учредяване на Награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан БогдановНа 2 ноември 2016 г.  Настоятелството на Нов български университет учреди Награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов.  Наградата ще се определя на конкурсен принцип и ще се връчва на хора с принос в науката, изкуството, обществото,  реализиращи идеи, сходни с идеите на проф. Богданов. Връчването на наградата ще бъде ежегодно, на 2 ноември, рождената дата на проф. Богдан Богданов.

 

 
НОВИНИ
 От думите към живота. Богдан Богданов и семиотиката

 РАЗШИРЯВАНЕТО НА СВЕТА

 Издателство Изток-Запад направи четвъртото издание на „Характери“ на Теофраст в превод на проф. Богдан Богданов

 Учредяване на Награда за хуманитаристика на името на проф. Богдан Богданов

 Професор Богдан Богданов получи посмъртно Специалната награда на Съюза на преводачите в България

 Загубихме най-големия учител!

 „Орфей и древната митология на Балканите“ на Богдан Богданов излезе във второ допълнено издание

 И СЪВРЕМЕННИТЕ ХОРА ИМАТ НУЖДА ОТ СЪВЕТИТЕ НА ЕПИКТЕТ

 „Европа – разбирана и правена“ излиза във Франция

 Юбилейна конференция в чест на професор Богдан Богданов


Още ...

 

 

© Copyright - NBU & Bogdan Bogdanov - Vesselina Vassileva
Created and Powered by Studio IDA